+31 6 18 13 95 52 info@circuloco.nl

Babylon Daken

Duurzaam dak

Verbeter de wereld met je dak! Het veranderen van het klimaat brengt veel uitdagingen met zich mee. De temperaturen stijgen, er is veel meer wateroverlast, de biodiversiteit neemt af en we doen er alles aan om ruimte te maken voor hernieuwbare energie. Duurzame daken bieden een oplossing voor al deze uitdagingen. Met een duurzaam dak kun je de stedelijke opwarming verminderen, isoleren, regenwater opvangen en gebruiken, de biodiversiteit vergroten, energie opwekken en een veiliger en vooral fijnere leefomgeving creëren. Babylon Daken B.V. brengt al deze toepassingen onder één dak. Hoe verbeter jij de wereld met jouw dak?

Op het dak van Circuloco laten wij verschillende toepassingen op het dak zien. We starten met een standaard zwart dak met daarnaast een witte, reflecterende dakbedekking. Deze witte dakbedekking reflecteert het zonlicht en blijft daardoor een stuk koeler. Verder laten we vier verschillende groendaken zien. Een sedumdak, een sedum-kruidendak, een sedum-gras-kruidendak en een grasdak. Door de verschillende toepassingen kunnen we het verschil in temperatuur meten en zien welk dak het meeste water vast houdt. We testen ook verschillende biobased groeilagen onder het groen. We testen onderandere puur schapenwol en gerecycled steenwol uit de tuinbouwindustrie om te zien of we deze afvalstromen nuttig kunnen gebruiken.

Sustainable roof

Improve the world with your roof! Changing the climate brings many challenges. Temperatures are rising, there is much more flooding, biodiversity is declining and we are doing everything we can to make room for renewable energy. Sustainable roofs offer a solution to all these challenges. With a sustainable roof you can reduce urban warming, insulate, collect and use rainwater, increase biodiversity, generate energy and create a safer and, above all, finer living environment. Babylon Daken B.V. brings all these applications as one. How do you improve the world with your roof?

On the roof of Circuloco we show different applications on roofsolutions. We start with a standard black roof and a white, reflecting roof covering next to it. This white roofing material reflects the sunlight and therefore stays a lot cooler. Furthermore, we show four different green roofs. A sedum roof, a sedum herb roof, a sedum grass herb roof and a grass roof. Due to the different applications, we can measure the difference in temperature and see which roof retains the most water. We are also testing various biobased growth layers under the green roofs. Among other things, we test pure sheep’s wool and recycled stone wool from the horticultural industry to see if we can use these waste streams.

Circuloco Paviljoen