+31 6 18 13 95 52 info@circuloco.nl

Carolien Adriaansche

Landschap

Drijvende steden, wolken, kwallen en nieuwe diersoorten. Alles van afgedankt plastic. De vormenrijkdom, heldere kleuren en gevarieerde structuren van plastic zijn de inspiratie voor mijn kunst.

Het verzamelen en vervolgens selecteren van plastic afval op vorm, kleur en maat is een wezenlijk onderdeel van mijn werkzaamheden. Dat betekent dat het voor mij noodzakelijk is om een grote voorraad afval op mijn atelier te verzamelen, daarbij geholpen door familie, vrienden, collega’s en relaties.

Die grote verscheidenheid aan plastic afval heb ik nodig, zo kan het toeval ontstaan. Daarna sorteer ik het op vorm, maat en kleur. Bezig zijn met dit proces is een wezenlijk onderdeel van mijn werk; het plastic door mijn handen laten gaan, het leren kennen, is waar mijn inspiratie wakker wordt. Het leukste is als ik door het materiaal verrast word.

Plastic is prachtig, maar heeft ook een heel lelijke kant. Een enorme plasticafvalberg bedreigt de biodiversiteit. In mijn werk komen altijd beide kanten van plastic samen. Ik zet je vaak op het verkeerde been, of eigenlijk eerst op maar één been. Je denkt naar een flatgebouw op het water te kijken en dan herken je ineens een stapel wasmiddelverpakkingen. Je ben verrast, moet soms lachen en dán ga je beter kijken. En zo is het een kleine stap naar beter nadenken, over de gigantische plasticafvalberg. Die interactie met mijn publiek, dat vind ik belangrijk.

Landscape

Floating cities, clouds, jellyfish and new species. All made from discarded plastic. The richness of forms, bright colors and varied structures of plastic are the inspiration for my art.

Collecting and then selecting plastic waste for shape, color and size is an essential part of my work. This means that it is necessary for me to collect a large stockpile of waste at my studio, aided by family, friends, colleagues and relations.

I need that wide variety of plastic waste, that’s how coincidence can happen. Then I sort it by shape, size and color. Being busy with this process is an essential part of my work; letting the plastic pass through my hands, getting to know it, is where my inspiration wakes up. The most fun is when I am surprised by the material.

Plastic is beautiful, but it also has a very ugly side. A huge plastic waste mountain threatens biodiversity. In my work, both sides of plastic always come together. I often put you on the wrong foot, or actually on only one foot. You think you are looking at an apartment building on the water and then you suddenly recognize a pile of detergent packaging. You are surprised, sometimes you have to laugh and then you look better. And so it is a small step to thinking better, about the gigantic mountain of plastic waste. This interaction with my audience is important to me.

Circuloco Paviljoen