+31 6 18 13 95 52 info@circuloco.nl

Ecostoof

Bespaar 30% energie met koken

De oprichters en bedenkers, Caro en Iris, Caro had als architect in energiezuinig bouwen een fascinatie voor isolatiematerialen. Op een dag ontdekte ze de hooikist. “Toen ik de kist bekeek, zag ik dat je je pan met eten in hooi moest zetten. Het hooi diende als isolatie om de hitte van je pan vast te houden. Vervolgens gaarde je eten vanzelf. Wat een slim idee!“ Dit inspireerde haar om een draagbare en nog beter werkende versie te maken met een aantrekkelijke vormgeving. Zo ontstond de EcoStoof®, gebaseerd op de 100 jaar oude kooktechniek van de hooikist.
Haar vriendin Iris, met haar ingenieurs achtergrond in ecodesign en haar campagne werk voor biologische voeding, was razend enthousiast. Zo ontstond het idee om de Ecostoof met bijbehorend kookboek te maken. Het EcoStoof®-team werkt nu elke dag met een groep specialisten en chef-koks om steeds weer nieuwe recepten te ontwikkelen.

De EcoStoof® is gemaakt van Öko-tex 100 gecertificeerd linnen. Dat betekent dat er geen giftige stoffen zijn gebruikt. Linnen heeft bovendien een geringe milieubelasting. Door een vulling van gerecyclede textiel vezels dragen we bij aan een circulaire economie. Viltmateriaal uit snijafval zorgt voor minder afval. De bodemplaat van kurk is een duurzaam organisch materiaal.

Save 30% cooking energy

The founders and creators, Caro and Iris, As an architect in energy-efficient building, Caro was fascinated by insulation materials. One day she discovered the haybox. “When I looked at the box, I saw that you had to put your pot with food in hay. The hay served as insulation to retain the heat from your pot. Then your food would cook by itself. What a clever idea!” This inspired her to create a portable and even better working version with an attractive design. Thus was born the EcoStoof®, based on the 100-year-old haybox cooking technique.

Her friend Iris, with her engineering background in ecodesign and her campaign work for organic food, was thrilled. This is how the idea was born to create the Ecostoof with its accompanying cookbook. The EcoStoof® team now works every day with a group of specialists and chefs to constantly develop new recipes.

The EcoStoof® is made of Öko-tex 100 certified linen. This means that no toxic substances have been used. Linen also has a low environmental impact. By using a filling made from recycled textile fibres, we are contributing to a circular economy. Felt material from cutting waste ensures less waste. The base plate made of cork is a sustainable organic material.

Circuloco Paviljoen