+31 6 18 13 95 52 info@circuloco.nl
 
Interview

Elwin de Vink

Donker Groep
Donker Group
Circuloco forms

Wie zijn jullie en wat doen jullie voor Circuloco?

Wij zijn de Donker Groep. Donker Groep realiseert groene en gezonde binnen- en buitenruimtes. We ontwerpen, realiseren en beheren deze belevingen vanuit gedrevenheid en vakmanschap. Wij geloven in de kracht van groen en dat een groene omgeving bijdraagt aan een gezonde mens en maatschappij. Daarom wordt het steeds belangrijker om binnen- en buitenruimten duurzaam in te richten.

Onze input bij Circuloco noemen we de ’Tuin van Geluk’. Dit doen we vanuit de optiek dat we mens en natuur dichter bij elkaar willen brengen. Wij denken dat als je de wetten van de natuur volgt, dat je dan goed bent voor zowel de aarde als de mens. We zien ook dat groen een steeds belangrijkere rol speelt in onze maatschappij. We zien dat de bewustwording steeds groter is. Dat moet je dan wel op de goede manier doen. Dat moet niet met kunstmest, gifstof en opgekweekte planten, maar vanuit een ecologische gedachte.

Wat we bij Circuloco willen laten zien is eigenlijk een soort fast forward naar 2035 waarin we 100% circulair zijn. We willen een inspiratiebron zijn en een voorbeeld laten zien van hoe zo’n terreininrichting er dan uit zou moeten zien. Denk aan de materialen die we gebruiken, het type groen wat we gebruiken en hoe dat gekweekt is en hoe we nagedacht hebben over wat we daarna met de materialen doen. We willen laten zien hoe het in de toekomst zou kunnen.

Dus jullie doen de tuin buiten rondom Circuloco?

Wij doen zowel binnen als buiten. Je ziet dat het groen binnen de werkomgeving steeds belangrijker wordt. We weten ook dat het een hele positieve bijdrage heeft op hoe mensen zich voelen, de concentratie en de luchtkwaliteit. Wij hebben de laatste ontwikkelingen op dat vlak en dat willen we graag laten zien.

Waarom is het belangrijk voor jullie om hier aan mee te doen?

Voor ons het is aan de ene kant belangrijk omdat we een voorbeeld willen zijn voor de branche. We willen een koploper/leider zijn in die transitie. Het is net als in de bouw. Je kan wel zeggen: ik maak iets circulair of ik maak iets duurzaam, maar dat blijft dan bij tekst en woorden. Je merkt dat het op papier algemeenheden blijven. Maar, zodra je het gaat uitwerken loop je tegen bepaalde dingen aan en dan laat je zien aan mensen wat je daar dan mee bedoelt. Je hebt voorbeelden nodig om mensen te laten zien dat dit is wat we bedoelen en waar we naartoe gaan.

Duurzaamheid en esthetiek hoeft niet los van elkaar te staan. Mensen hebben nog het idee dat circulair met oude troep te maken heeft. Dat hoeft het helemaal niet zo te zijn. Je kan hele mooie nieuwe producten ontwikkelen, vanuit een circulaire gedachte. Dat is wat we willen laten zien.

Maar ook willen we graag het gesprek aangaan over de ontwikkelingen die we nog moeten doorgaan. Een voorbeeld is de wijze waarop planten in Nederland nog worden gekweekt. Dat is een groot probleem. Er komt veel uit het buitenland wat veel met gif en kunstmest is bemest. We willen dat het meer biologisch wordt zodat je veel minder negatieve effecten krijgt op het milieu. Je moet ophouden met gif gebruiken bij de teelt. Wij willen die thematiek adresseren.

Zijn jullie tegen uitdagingen op gelopen tijdens het project?

Van de planten die we nu hebben gebruikt bij Circuloco was maar 10% biologisch te verkrijgen. We hadden alles wel biologisch willen bestellen, maar het was er gewoon niet. De soorten waren er niet, de aantallen waren er niet, terwijl het eigenlijk maar gaat om een heel klein tuintje. Het feit dat dat er niet, is willen we bespreken met mensen. We willen laten zien waar we naartoe willen en het voorbeeld laten zien dat het kan, maar je moet ook vertellen waar je tegenaan loopt.

We hebben de leveranciers zo uitgezocht dat alles weer terug kan. Of we gaan het hergebruiken, of we kunnen het terugsturen naar de leverancier. De verlichting die er staat gaat terug naar de leverancier, de verharding is al te koop tijdens de Floriade en dat geldt eigenlijk voor alle materialen die we hebben. We noemen dit het circus principe. Het circus is een heel mooi systeem. Die gaat van plek naar plek waarbij de materialen constant worden af- en opgebouwd. Zo moeten we ook uitgaan van materialen, dat het tijdelijk is.

Wat hopen jullie uit Circuloco te halen als Donker Groep?

Aan de ene kant willen we dus het gesprek aangaan met mensen. Laat zien hoe het kan en laat zien waar je tegenaan loopt. Misschien zeggen mensen wel: maar heb je hier wel eens aan gedacht?  Samen op weg. Dat gevoel willen we creëren. Ook willen we een aantal dingen laten zien die we al hebben gerealiseerd of hele nieuwe ontwikkelingen zijn. Dat is een drietal ontwikkelingen waarvan we zeggen: dat gaat de goede kant op.

  • Plantenbakken van Mycellium
  • BIOO; Een systeem waar planten energie opwekken wat gebruikt kan worden voor allerlei doeleinden
  • Bio Wae; een samenwerking met Studio Wae waar we een nieuwe bestrating hebben gemaakt van oude wijnkurken

Wat zijn jullie eigen ambities op het gebied van circulariteit en duurzaamheid?

Wij willen in 2035 100% duurzaam en circulair zijn. Dat is de roadmap waar we op zitten. Denk aan de pennen waar we mee schrijven, de auto’s waar we in rijden en de panden waar we in zitten. Dit doen we vanuit 4 pijlers. Circulair, klimaatadaptief, natuurinclusief en CO2 neutraal.

Onder deze pijlers hebben we een aantal projecten hangen. Deze projecten werken we systematisch af, waar we KPI’s (kritieke prestatie-indicator, variabelen om prestaties van ondernemingen te analyseren) op hebben zitten, zodat we kunnen kijken waar we staan. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van materialen. Hoeveel hergebruik van materialen doen we nu in 2022? Waar willen we staan in 2025, waar willen we staan in 2030, zodat we dat kunnen monitoren. Vanuit die doelstelling hebben we besloten om deel te nemen aan Circuloco omdat we zo kunnen laten zien: waar gaan we naartoe? Kunnen we daar over nadenken?

Circuloco Paviljoen