+31 6 18 13 95 52 info@circuloco.nl

Emily-Lara Kabos

Lichtgedicht (video)

De video Lichtgedicht vormt het slot van het zesluik Horizonreiziger, waarmee ik ben afgestudeerd aan de Gerrit Rietveld Academie. Het zesluik toont de reis van duister terug naar het licht, geïnspireerd op mijn thesis “Beste Kandinsky, een pelgrimage naar het licht in jezelf, leven in geel en blauw.” Daarin beschrijf ik hoe de natuur, het licht, kleuren en de natuur van Flevoland de mens kunnen helen.

In de video Lichtgedicht film ik een zonsondergang, vanaf een windmolen van 77 meter hoog bij Almere. Ik draag mijn gedicht voor, een ode aan de natuur, de kunstgeschiedenis en het landschap van Flevoland.

Ik wil mensen meer verbinding geven met de natuur. Als je leeft in verbinding met de natuur, dan zorg je ook goed voor haar.

Ik leef en werk op de bodem van een zee uit het verleden. Ik maak videokunst waarin mijn gedichten vaak een belangrijke rol spelen. Ook ben ik Klimaatburgemeester van Almere. Graag ben ik in de natuur, ik werk op de Floriade in de tuin Utopia, schrijf gedichten en mediteer. De kunstgeschiedenis speelt vaak een belangrijke rol in mijn werk. Mijn grote muze is de zon.

Light verse (video)

The video Light verse forms the end of the six-panel Horizon Traveller, with which I graduated from the Gerrit Rietveld Academy. The six-panel shows the journey from darkness back to light, inspired by my thesis “Dear Kandinsky, a pilgrimage to the light within yourself, living in yellow and blue.” In it I describe how the nature, light, colors and nature of Flevoland can heal people.

In the video Light verse I film a sunset from a 77 meter high windmill near Almere. I recite my poem, an ode to nature, art history and the landscape of Flevoland.

I want to give people more connection with nature. If you live in connection with nature, you also take good care of her.

I live and work at the bottom of a sea of the past. I make video art in which my poems often play an important role. I am also Climate Mayor of Almere. I like to be in nature, I work at the Floriade in the garden Utopia, write poems and meditate. Art history often plays an important role in my work. My great muse is the sun.

Circuloco Paviljoen