+31 6 18 13 95 52 info@circuloco.nl
 
Interview

Thijs Tauw

Buildings That Matter
Buildings That Matter
Circuloco forms
Wie zijn jullie en wat is jullie input bij Circuloco?

Wij zijn van Buildings That Matter. Wij proberen circulaire superplinten te maken in Nederland. Dat houdt in dat wij vooral bezig zijn met exploitatieontwikkeling. Dit is met name publieksvastgoed, waar je allerlei functies bij elkaar vindt zoals: eat & drink, play & relax en work & meet. Deze 6 verschillende gebruiken mixen wij in een juiste samenstelling in vastgoedlocaties door heel het land. Hier zoeken wij vaak een lokale held bij, die de operatie voor zijn rekening neemt. Op die manier geven wij invulling aan een ruimte, zodanig dat die verschillende gebruiken goed op elkaar aansluiten.

Bij Circuloco zijn we nauw betrokken geweest om het verhaal wat betreft gedeeld eigenaarschap en een mix van formules, in te mengen. Dit is ter voorbereiding naar het 2.0 project toe. Maar ook in deze fase hebben we dit al ingemengd in de huidige exploitatie invulling. We zijn voornamelijk bezig om de community die we hebben opgebouwd met Circuloco 1.0,  door te vertalen naar de permanente locatie op Steiger 66 in Almere.

 

Hebben jullie fysieke werkzaamheden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld bouwen?

Wij hebben vooral deel uitgemaakt van de ambitie om Circuloco een nieuwe permanente plek te geven. Dat is een heel mooi en belangrijk onderdeel van Circuloco, want dat maakt de cirkel rond als je het hebt over circulariteit. Vooral daar heeft Buildings That Matter een belangrijke toegevoegde waarde in.

Samen met het team van Buildings That Matter ga ik ook hard bezig om andere paviljoens te spreken. We gaan kijken of ook zij het paviljoen willen doneren aan de nieuwe plek. We kunnen dan kijken of we ook die materialen kunnen toepassen in het nieuwe pand.

 

Waarom was het belangrijk voor jullie om hier aan mee te doen?

We zijn begonnen met een groot pand op de Steiger, waar we een bod op hadden gedaan. Hier wilden we gebruik aan geven met de 6 verschillende gebruiken die ik eerder heb benoemd. We hadden voor dit pand ook een circulair ambacht centrum bedacht. Helaas werden we op het laatste moment overboden. Dit was een beetje een top-down aanpak.

Omdat dit helaas niet lukte en er weinig panden op ons pad kwamen die voldeden aan onze eisen, zijn we voor een bottum-up aanpak gegaan. Zo hebben we eerst gekeken naar welke circulaire ambachtslieden en belangrijke partijen er zijn, die we op zo’n plek willen vestigen. Vanuit daar zijn we bezig gegaan met programmeren en verbinden en hebben we gekeken hoe we waarde voor de community kunnen brengen. Eén van de projecten die daar uit gekomen is, is Circuloco.

 

Welke projecten heb je het nog meer over?

Onze grote droom is om de Gevangenis in Almere een nieuwe invulling te geven met een circulaire hub. Dit is een pand van zo’n 20-24 duizend vierkante meter. Hier kan je je wildste dromen in kwijt. Denk aan een circulair ambachtscentrum, een makers plaats, opslag van bouwmaterialen en ook verblijf. Je kan er alles. Dat zou voor Buildings That Matter het mooiste project zijn wat je kan doen.

 

Hoe staat het er nu voor met deze droom?

Deze gevangenis staat al een geruime tijd leeg. Dit vastgoed heeft absoluut nog waarde. Nu ziet het er naar uit dat het voor veel partijen het goedkoopst blijkt is om het pand te slopen. Het afval wordt dan afgevoerd. Dat stuit Buildings That Matter nogal tegen de borst. Dat is absoluut niet waar wij voor staan. Wij proberen Almere en het Rijksvastgoedbedrijf te bewegen om dat pand nog een tweede kans en een nieuw leven te geven.

De eerste signalen zijn dat het pand gesloopt gaat worden en dat zou zonde zijn. We trekken daarin nauw op met de gemeente. We zijn allemaal voorvechters om circulariteit hoog op de agenda te zetten. Ook in de uitvoering, het circulaire doen. Dit willen we nastreven.

 

Dit zijn prachtige ambities en plannen!

Eigenlijk kom ik hiermee terug op je vraag hoe wij bij Circuloco betrokken zijn geraakt. Die ambitie komt vanuit de verre historie op het circulaire hub vlak, waar we dus al zeker 4-5 jaar aan het trekken en- proberen zijn. Zo zijn we nu de circulaire hub prototype 1 aan het doorvoeren op de Floriade. Zo bouwen we een netwerk op en leren we van elkaar. Van hieruit kunnen we doorpakken naar een permanente plek op de Steiger in Almere. Hopelijk is dit niet de enige. De ambitie vanuit Buildings That Matter ligt op een nog veel hoger volume, zoals het gevangenis pand. Dat verdient Almere, maar is ook een enorme trekpleister voor heel Nederland.

 

Wat zijn jullie eigen ambities op het gebied van circulariteit en duurzaamheid?

Ik denk dat wij het meeste waarde toe kunnen voegen, door met exploitatie concepten zoveel mogelijk ondernemers en managers te inspireren om circulair te ondernemen. Het zit hem vooral op het inspirerende vlak. We maken niet zozeer zelf een product, maar we maken circulaire businessmodellen, denken na over circulaire invulling, circulaire exploitatie en gedeeld eigenaarschap. Op deze manier willen we circulariteit, maar ook juridische verhandelingen in zoveel mogelijk bedrijfsprocessen roeren.

Wij hebben geen materialen in de hand die we vervolgens kunnen toepassen. Wij zijn een aanjager en een partij die wil promoten en het wil laten zien met bijvoorbeeld circulaire inrichting van locaties. Alle partijen die ook als leverancier of inrichter zijn betrokken bij Circuloco, hebben wij benaderd, hebben we al eerder vanuit ons netwerk ingebracht of zouden wij in de toekomst kunnen benaderen. Want daar zitten ook nieuwe partijen tussen die aan de top komen.

We willen ook graag spotlight situaties creëren, zodat je ook aan aanstormend talent, of mensen die hard aan de circulaire weg timmeren, een podium kunt geven. Zo zorg je voor meer bekendheid en support.

Circuloco Paviljoen