+31 6 18 13 95 52 info@circuloco.nl

Isolde de Ridder Sieraden

What the fork?

In 2006 begon Isolde, oprichtster van Isolde de Ridder Sieraden, aan de vakschool in Schoonhoven.
 Haar passie om met haar handen te werken, haar creativiteit en haar liefde voor edelstenen waren de grootste drijfveren om deze opleiding te doen.

Haar specialisatie is het maken van unieke sieraden die passend zijn bij en naar wens van de klant.

 Sinds 2020 omarmt zij de duurzame ambities die al vele jaren een rol speelden in haar privé leven ook binnen haar bedrijf. 

Als circulair goudsmid werkt zij oude sieraden en gebruiksvoorwerpen om naar nieuwe sieraden die een verhaal met zich meedragen.

Zij kiest hierbij bewust voor materialen die zich aandienen en zoekt daar het sieraad in. 
Door het materiaal te recyclen en/of te up-cyclen blaast zij objecten met een dierbare herinnering een nieuw, draagbaar leven in.

What the fork?

In 2006 Isolde, founder of Isolde de Ridder Sieraden, started the Vakschool in Schoonhoven (NL). 
Her passion to work with her hands, her creativity and her love for gemstones were the main motivations to start this education.

 Her specialty is making jewelry that are in line with the personality and wishes of the customer. 

In 2020 she embraced the sustainable ambitions that already played a big role in her personal life into her company.

As a circular goldsmith she turns old jewelry that are not worn anymore and/or utensils into new jewelry that carry a story in them.

 She makes a conscious choice to work with materials that present themselves and look for the jewel within.
 By recycling and up-cycling the materials she revives objects with great emotional value and gives them a new, wearable purpose.

Circuloco Paviljoen