+31 6 18 13 95 52 info@circuloco.nl

Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst Den Haag + Academie voor Bouwkunst Rotterdam

Studio Voor Pampus

Bouwend Nederland kijkt momenteel likkebaardend naar Almere Pampus. Aan de noordwestkant van Almere ligt namelijk een van de grootste voor de woningbouw geschikte gebieden van nederland. Het is nu alleen nog even niet beschikbaar vanwege net geplaatste windmolens en het wacht voor de planvorming bovendien ook nog even op de mogelijke komst van de IJsselmeerlijn. Maar dat er woningbouw komt staat vast, dat laat het allereerste structuurplan van Almere uit 1977 van de hand van Teun Koolhaas al zien.

Studio Voor Pampus heeft niet gewacht op de besluitvorming en het ontwerp van het ‘ideale’ totaalplan voor het toekomstige suburbane pampus. De deelnemers aan de studio, studenten van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst en van de Master Interior Architecture van de KABK Den Haag, hebben plannen gemaakt om morgen al te gaan pionieren in het gebied. Deze groep jonge pioniers heeft gezamenlijk de eerste zelfvoorzienende pioniersvestiging ontworpen voor dit laatste onbebouwde gebied van Almere.

Bij hun ontwerp maakten ze gebruik van de materialen, energie, cultuurhistorie, geologie, landschap en andere karakteristieken van het gebied die nu vaak onzichtbaar zijn maar het gebied een ongezien rijke geschiedenis geven. De pioniers hebben eerst een locatie in het gebied gekozen, vervolgens de noodzakelijke functies onderling verdeeld en een verkavelingsplan vastgesteld. In de gemeenschappelijke planvorming werden alle beslissingen in onderling overleg in de pioniersraad, democratisch genomen

Met het ontwerp van het pioniersdorp actualiseren de pioniers de ongeziene geschiedenissen van Pampus en voegen er een van zichzelf aan toe. Deze geschiedenissen gaan voorkomen dat Pampus ooit nog als een tabula rasa, als niet meer dan beschikbare hectares bouwgrond door ontwikkelaars en ontwerpers kan worden gezien. Met haar realisatie kan dit pioniersdorp geheel vanzelfsprekend uitgroeien tot een gouden krent in de toekomstige suburbane pap.

Studio Voor Pampus

Dutch house builders are currently eyeing Almere Pampus with excitement. The area is just not available at the moment due to recently installed windmills, and the planning is also awaiting the possible arrival of the IJsselmeer line. But that there will be housing, as shown in the very first structure plan of Almere from 1977 by Teun Koolhaas.

Studio Voor Pampus did not wait for the decision-making process and the design of the ‘ideal’ overall plan for the future suburban pampus. The participants in the studio, students of the Rotterdam Academy of Architecture and of the Master Interior Architecture of the KABK The Hague, have made plans to start pioneering in the area tomorrow. This group of young pioneers jointly designed the first self-sufficient pioneer settlement for this last undeveloped area of Almere.

In their design, they made use of the materials, energy, cultural history, geology, landscape and other characteristics of the area that are now often invisible but give the area an unseen rich history. The pioneers first chose a location in the area, then divided the necessary functions among themselves and drew up a development plan. In the joint planning process, all decisions were taken democratically in the pioneers’ council.

With the design of the pioneer village, the pioneers are updating the unseen histories of Pampus and adding their own. These histories will prevent Pampus from ever being seen as a tabula rasa, as nothing more than available hectares of building land by developers and designers. With its realisation, this pioneering village can, quite naturally, develop into a golden cherry in the future suburban porridge.

Circuloco Paviljoen