+31 6 18 13 95 52 info@circuloco.nl

Mannie Krak

Alles kun je gebruiken

Mannie Krak maakt kunst van veel verschillende materialen. Omdat ze een voorliefde heeft voor techniek, zoals licht, geluid en beweging, maakt ze ruimtelijke installaties die ook werken. En als ze niet met techniek speelt, speelt ze met perspectief.

Mannie werkt vooral met gerecyclede materialen, die ze krijgt of vind of in sommige gevallen ook zoekt, omdat ze vind dat er genoeg mooie materialen zijn die je niet hoeft te verspillen en een 2de leven kan geven.

Haar kunstwerken ontstaan uit experimenten, vaak spelenderwijs en voor de toeschouwer is het raadzaam eenzelfde soort houding aan te nemen. Ook bij werken waar ze niet speelt met techniek maar met perspectief. De thema’s haalt ze uit het dagelijks leven, ze krijgt bijvoorbeeld inspiratie uit een afstandsbediening die hapert of een gevoeld dat je krijgt als iemand meekijkt als je in een spiegel kijkt of hoe de grassprietjes bewegen in de wind. Die inspiratie verwerkt ze in haar werk door het te laten zien of voelen.

You can use everything

Mannie Krak makes art from many different materials. Because she has a predilection for technology, such as light, sound and movement, she makes spatial installations that also work. When she’s not playing with technology, she’s playing with perspective.

Mannie mainly works with recycled materials, which she gets or finds or in some cases also looks for, because she thinks there are enough beautiful materials that you don’t have to waste and can give a second life. Her artworks arise from experiments, often playfully and it is advisable for the spectator to adopt the same kind of attitude.

She takes the themes from everyday life, for example, she gets inspiration from a remote control that falters or a feeling you get when someone watches you when you look in a mirror or how the leafs that move in the wind. She incorporates that inspiration into her work by showing or feeling it.

Circuloco Paviljoen