+31 6 18 13 95 52 info@circuloco.nl
 
Interview

Mayte de Vries

Gemeente Almere
Atelier Dutch
Circuloco forms
Wie zijn jullie en wat is jullie input bij Circuloco?

Wij zijn onderdeel van de gemeente Almere, en werken aan het aanjagen van een circulaire economie in de stad. Wij hebben een bijdrage geleverd aan Circuloco als partner door het idee van Jim (Van der Wardt, The Crazy Smile) te omarmen en daarin mee te denken, andere partners erbij te halen, een subsidie ter beschikking te stellen en via ons netwerk ook brede bekendheid te geven aan het initiatief.

Waarom is het belangrijk voor jullie om hieraan mee te doen?

Dit doen we omdat we het belangrijk vinden om meer werkgelegenheid naar de stad te halen, en ook omdat we daarmee bijdragen aan de klimaatdoelstellingen om CO2 te reduceren en grondstoffenschaarste tegen te gaan. Als gemeente vinden we het belangrijk om deze transitie naar een circulaire economie aan te jagen, omdat nieuwe markten zich niet vanzelf ontwikkelen. Innovatie kost tijd en vraagt investeringen van bedrijven, maar daarbij helpt het als de overheid ook stimulerende maatregelen treft. Zo ontstaat een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers.

Wat is hierin jullie link naar Circuloco?

Als gemeente hebben we drie verschillende rollen die we kunnen vervullen: aanbieder van reststromen, aanjagen van de transitie en afnemer van circulaire producten. Met Circuloco zetten we vooral in op het aanjagen van de transitie, en in mindere mate het aanbieden van reststromen. Maar voor andere circulaire projecten maken we ook gebruik van onze inkoop als een belangrijk middel om circulaire innovaties van de grond te krijgen.

Heel concreet richten we ons op bedrijventerrein De Steiger om daar circulaire bedrijvigheid aan te jagen. We zijn hier met De Steiger 24 gestart met een hub voor circulaire bedrijven, door daar een ontmoetingsruimte te maken, en samen met bedrijven activiteiten te organiseren op De Steiger, zoals het Steiger festival. Als vervolg daarop is Circuloco een mooie plek om makers en circulaire bedrijven bij elkaar te brengen, zodat er nog meer samenwerking en energie ontstaat op het thema.

Wat hopen jullie hieruit te halen?

Uiteindelijk hopen we dat Circuloco een plek krijgt op De Steiger, maar dan in een grotere versie, zodat die circulaire hub zich steeds verder gaat uitbreiden en er nog meer circulaire ondernemers naar De Steiger en Almere komen. Die hub wordt als het goed is een plek waar ondernemers fysieke werkruimtes hebben, maar ook plek voor ontmoeting, inspiratie, kennisdeling en evenementen. Het moet echt een circulaire hotspot worden voor ondernemers uit Almere, maar ook uit de omgeving. Daar hopen we de rest van de Nederland mee te inspireren om ook vergelijkbare plekken te creëren zodat de circulaire economie steeds meer ruimte krijgt.

Wat zijn jullie eigen ambities op het gebied van duurzaamheid?

Als gemeente hebben wij ook een Duurzaamheidsagenda die door de gemeenteraad is vastgesteld. Daarin volgen we de landelijke doelstellingen van 49% CO2 reductie in 2030 en 95% reductie in 2050. Dat kunnen we als gemeente niet alleen, daar hebben we ook inwoners en bedrijven voor nodig, en daarom zijn dit soort projecten zo belangrijk.

Circuloco Paviljoen