+31 6 18 13 95 52 info@circuloco.nl

Nest- architect voor de dieren

Zwerm: Koolmees broedkast

We ontwerpen en ontwikkelen nestkasten en andere faunavoorzieningen. Deze natuur-inclusieve producten produceren we met duurzame, biobased en circulaire materialen, zoals FSC gecertificeerd hout en rijstvliespanelen. Als architect voor de dieren hebben we vanzelfsprekend de natuur en specifiek de dieren als uitgangspunt voor onze ontwerpen en materialen. We gebruiken de richtlijnen van de provincie (BIJ12) en van onze ecologische adviespartners en soortenverenigingen voor het ontwikkelen van producten en bij het selecteren van de juiste materialen. We houden rekening met o.a. temperatuur, isolatie, vochtigheid, akoestiek en grip om de dieren een zo prettig mogelijk (tijdelijk) onderkomen te bieden.

Zwerm: tit nest box

We design and develop nesting boxes and other wildlife facilities. We produce these nature-inclusive products with sustainable, biobased and circular materials, such as FSC-certified wood and rice fleece panels. As an architect for animals, we naturally have nature and specifically the animals as the starting point for our designs and materials. We use the guidelines of the province (BIJ12) and of our ecological advice partners and species associations for developing products and selecting the right materials. We take into account, among other things, temperature, insulation, humidity, acoustics and grip to offer the animals the best possible (temporary) shelter.

Circuloco Paviljoen