+31 6 18 13 95 52 info@circuloco.nl

Patrick Visser – Junkart

Metaalkunst van schroot en oud gereedschap

METAALKUNSTAAR PATRICK VISSER. Schroot of rommel lijkt waardeloos, maar als je schroot bestempelt tot waardeloos dan ontken je haar kracht door creativiteit. Dood, koud weggegooid metaal breng ik tot leven in objecten van dieren. Ik gebruik van alles. Stangen, plaatijzer, betonijzer, steeksleutels, nijptangen, scharen, oude kettingen, remschijven en tandwielen. Ik probeer het object van metaal het gevoel van het echte dier te geven. Je moet zien dat er leven in zit. De gereedschappen waarmee ik werk zijn een lasapparaat, een slijptol, een bankschroef en een plasmasnijder. Ik maak tevoren geen tekening. Ik maak ze vanuit de voorstelling in mijn hoofd. Soms gebruik ik een foto om de verhoudingen goed te krijgen. Ik begin altijd met de ogen van het dier. Als de ogen klaar zijn dan wordt de kop er omheen gebouwd en daarna volgt het lichaam. Ik heb inmiddels heel wat kunstwerken gemaakt. Ze zijn te vinden op mijn Instagram account Patrick Visser of op mijn site www.patrickvisser-junkart.nl. Wat weggegooid is, is de start van een nieuw leven. Rommel is niet het einde maar de kiem van kunst. Ik behoor tot de kunststroming JUNK ART.

Metal art from scrap and old tools

METAL ARTIST PATRICK VISSER. Scrap or junk seems worthless, but if you label scrap as worthless, you are denying its power through creativity. Dead, cold discarded metal I bring to life in animal objects. I use everything. Rods, sheet iron, reinforcing bars, spanners, pincers, scissors, old chains, brake discs and sprockets. I try to give the metal object the feel of the real animal. You have to see that there is life in it. The tools I work with are a welding machine, a grinder, a vice and a plasma cutter. I don’t make a drawing beforehand. I make them from the image in my head. Sometimes I use a photo to get the proportions right. I always start with the animal’s eyes. When the eyes are ready, the head is built around them and then the body follows. I’ve made quite a few works of art. They can be found on my Instagram account Patrick Visser or on my site www.patrickvisser-junkart.nl. What is thrown away is the start of a new life. Junk is not the end but the germ of art. I belong to the art movement JUNK ART.

Circuloco Paviljoen