+31 6 18 13 95 52 info@circuloco.nl

Points Made

Duurzame mode

Points Made is expert op het gebied van duurzame kleding en accessoires. Wij vervaardigen kleding en textielproducten uit up en-recycled materiaal. Al onze items worden eerlijk en duurzaam geproduceerd in ons atelier in Almere. Collecties waar aan gewerkt is, worden regelmatig tentoongesteld tijdens diverse evenementen en zijn te koop in onze webshop.

Points Made richt zich op de onderstaande pijlers:

POINTS MADE ACADEMY
Een educatief programma voor mode ontwerpers die zich (verder) willen ontwikkelen in duurzaam produceren en ondernemen.

Met dit programma richten wij ons vooral op techniek en ondernemerschap. Wij horen van veel afgestudeerde mode ontwerpers dat zij deze twee aspecten niet voldoende hebben geleerd tijdens hun opleiding. Door het volgen van dit programma krijgt de deelnemer (ver)nieuwende handvatten aangereikt die hij/zij kan gebruiken in het verder ontwikkelen van zijn/haar collecties en/of merk. Op deze manier vullen we het gat dat ontstaat tussen afgestudeerd zijn en het werkveld.

Ben jij een mode ontwerper of heb jij een mode merk en wil jij je verdiepen in het verduurzamen van jouw collecties en/of merk? Neem dan contact met ons op om deel te nemen aan dit programma.

EDUCATIE/INSPIRATIE
Wij bieden educatieve programma’s voor scholen en particulieren rondom duurzame kleding.

Jaarlijks wordt er in Almere alleen al rond de 800.000 kilo aan kleding naar de recycle punten gebracht. Wij van Points Made willen deze informatie onder de aandacht brengen en laten zien wat er allemaal van “oude” kleding en textiel gemaakt kan worden.

Wij als sustainable fashion expert kunnen deze kennis overbrengen door leuke, inspirerende workshops en presentaties.

Neem contact met ons op voor onze workshoplijst en andere mogelijkheden.

PRODUCTEN
Points Made ontwerpt en vervaardigd kleding en textielproducten uit up en-recycled materiaal. Deze producten worden ontworpen door de ontwerpers binnen het netwerk van Points Made.

Heeft jouw bedrijf of merk overproductie en/of rest materiaal, en wil je kijken naar de opties om hiervan nieuwe producten te maken? Neem dan contact met ons op om alle opties te bespreken.

Of ben jij een mode ontwerper en wil jij graag een samenwerking met ons aangaan? Neem contact met ons op om de samenwerking te bespreken.

COACHING/ADVIES
Points Made coached en begeleid startende mode ontwerpers en ondernemers die een kledingmerk gestart zijn.

Bij het starten van een kledingmerk komt er heel veel bij kijken. Ontwerpproces, merkregistratie, samples proces, inkoop, productie en ga zo maar door.

Points Made helpt waar nodig is. Ben jij net begonnen en zit je nog vol vragen en kan je niet de juiste hulp vinden? Neem dan contact met ons op en dan kunnen wij kijken hoe wij kunnen helpen.

Sustainable Fashion

Points Made is an expert in sustainable clothing and accessories. We manufacture clothing and textile products from recycled materials. All our items are produced fairly and sustainably in our workshop in Almere. Collections that have been worked on are regularly exhibited during various events and are for sale in our webshop.

Points Made focuses on the pillars below:

POINTS MADE ACADEMY
An educational program for fashion designers who want to develop (further) in sustainable production and entrepreneurship.

With this program we mainly focus on technology and entrepreneurship. We hear from many graduated fashion designers that they have not learned enough about these two aspects during their training. By following this program, the participant is provided with (innovative) tools that he/she can use in the further development of his/her collections and/or brand. In this way we fill the gap that arises between graduating and the professional field.

Are you a fashion designer or do you have a fashion brand and do you want to delve into making your collections and/or brand more sustainable? Please contact us to participate in this program.

EDUCATION/INSPIRATION
We offer educational programs for schools and individuals about sustainable clothing.

Every year in Almere alone, around 800,000 kilos of clothing are taken to the recycling points. We at Points Made want to draw attention to this information and show you what can be made from “old” clothing and textiles.

As a sustainable fashion expert, we can transfer this knowledge through fun, inspiring workshops and presentations.

Contact us for our workshop list and other options.

PRODUCTS
Points Made designs and manufactures clothing and textile products from recycled materials. These products are designed by the designers within the Points Made network.

Does your company or brand have overproduction and/or residual material, and do you want to look at the options to make new products from this? Please contact us to discuss all options.

Or are you a fashion designer and would you like to collaborate with us? Please contact us to discuss cooperation.

COACHING/ADVICE
Points Made coaches and supervises starting fashion designers and entrepreneurs who have started a clothing brand.

When starting a clothing brand, there is a lot to consider. Design process, trademark registration, samples process, purchasing, production and so on.

Points Made helps where necessary. Have you just started and are you still full of questions and can’t find the right help? Please contact us and we can see how we can help.

Circuloco Paviljoen