+31 6 18 13 95 52 info@circuloco.nl

Studio M74

Studio M74 is verantwoordelijk voor het concept en het interieurontwerp van het paviljoen van Circuloco

De zon komt op, de wereld is prachtig. De natuur inspireert om er op uit te gaan. De stad uit. De natuur in. Je beseft hoe belangrijk en kwetsbaar de natuur is. Willen we dat zo houden dan moeten we bewuster leven, betere keuzes maken, natuurlijke materialen gebruiken, andere materialen hergebruiken, de vervuiling en uitputting van de wereld tegengaan. Circoloco staat voor duurzaamheid en circulariteit in producten en materialen. In bouwen, wonen en leven. De producten die in het paviljoen komen, laten zien dat het verrassend goed is.

Studio M74 is verantwoordelijk voor het concept en het ontwerp van het paviljoen van Circuloco. Op basis van het doel van het paviljoen, is een expositieruimte, een workshopruimte en een bioscoop gecreëerd. Hierbij is rekening gehouden met het beplantingsplan van Donker Design, zodat er een geheel ontstaat.

Het ontwerp laat een rustige basis zien, waarbij de geëxposeerde producten de hoofdrol krijgen en gelift worden door de omgeving. De kleuraccenten refereren aan de opkomende zon die de wereld prachtig kleurt. De energieke, creatieve kleur inspireert en daagt uit om verder te denken.

Studio M74 helpt ondernemers hun duurzaamheid beter te communiceren door o.a. marketingcommunicatie, interieurontwerp en projectbegeleiding.

The interior design van Circuloco

The sun rises, the world is beautiful. Nature inspires to go out. Out of the city. Into nature. You realise how important and vulnerable nature is. If we want to keep it that way, we have to live more consciously, make better choices, use natural materials, reuse other materials, and fight the pollution and depletion of the world. Circoloco stands for sustainability and circularity in products and materials. In building, living and life. The products in the pavilion show that it is surprisingly good.

Studio M74 is responsible for the concept and design of the Circuloco pavilion. Based on the purpose of the pavilion, an exhibition space, a workshop space and a cinema were created. The planting plan of Donker Design was taken into account, so that a unity is created.

The design shows a quiet basis, in which the exhibited products get the leading role and are lifted by the environment. The colour accents refer to the rising sun that colours the world beautifully. The energetic, creative colour inspires and challenges one to think further.

Studio M74 helps entrepreneurs to better communicate their sustainability through marketing communication, interior design and project management.

Circuloco Paviljoen