+31 6 18 13 95 52 info@circuloco.nl

Yuri Design

Stoel van hout en karton

Het begon met een bijeenkomst op het Upcycling centrum in Almere. De uitdaging om afval te zien als bruikbare grondstof. Wat kan je aantreffen in al die bakken die er staan, en welke grondstoffen kan je combineren om er weer iets moois en bruikbaars van te maken. Maar ook de afwerking, laat je zien dat het afgedankt was of een afwerking die gelijk is aan het bewerken van nieuwe materialen. Met deze uitdaging en vraagstukken heb ik een stoel ontworpen in 2020 met daarin de grondstoffen hout en karton.

Chair made of wood and cardboard

It started with a meeting at the Upcycling center in Almere. The challenge of seeing waste as a useful raw material. What can you find in all those bins that are there, and which raw materials can you combine to make something beautiful and useful again. But also the finish, shows you that it was discarded or a finish equivalent to processing new materials. With this challenge and issues I designed a chair in 2020 containing the raw materials wood and cardboard.

Hanglampen

Tijdens een project in een timmerfabriek zag ik hoe dakbedekking vast gelijmd werd lijm uit een drukvat met een slang er aan en een lijmpistool. Ik had bedacht dat er statiegeld op zat en dat deze vaten weer opnieuw gevuld zouden worden. Groot was mijn verbazing toen ik een medewerker een vat weg zag gooien. De vaten waren voor eenmalig gebruik, deze teksten zijn ook te lezen op de vaten in de container lager er meer, en heb ik ze mee mogen nemen. In mijn werkplaats de bodem eraf geslepen en omgebouwd naar lampen.

Pendant lights

During a project in a carpentry factory I saw how roofing material was glued. Glue from a pressure barrel with a hose attached and a glue gun. I had thought that there was a deposit on it and that these barrels would be refilled again. I was very surprised when I saw an employee throw away a barrel. The barrels were for single use, these texts can also be read on the barrels.
in the container there are more, and I was allowed to take them with me. In my workshop the bottom was cut off and converted to lamps.

Put deksel bijzettafeltje

Een oude putdeksel kwam ik tegen bij het oud ijzer. Een bovenkant met een industrieel patroon, te leuk om weg te gooien. Een uitsparing aan de bovenkant die er wellicht voor was om de put open te krijgen. Wat gezocht op internet en zal het een putdeksel zijn geweest van een opslag tank waar stookolie in heeft gezeten. Heb er 3 metalen poten onder gelast en de uitsparing gebruikt om er een flexibele Led lamp in te monteren. In al zijn eenvoud en stoer dat hij is, is hij geweldig.

 

Side table made of metal lid

I came across an old manhole cover near the old iron. An industrial pattern top, too fun to throw away. A recess at the top that may have been used to open the well. Did some research on the internet and it must have been a manhole cover of a storage tank that used to contain fuel oil. Welded 3 metal legs under it and used the recess to mount a flexible LED lamp. In all his simplicity and tough that he is, he is great.

Eco Dome

De Eco Dome, gemaakt van een glazen cilinder die komt uit een melkstal. De melk van alle koeien komt hier samen en gaat dan door naar de koeltank. Alfa Laval is het merk die alle benodigdheden levert voor de inrichting van een melkstal op een boerderij. Ik wist dat deze grote glazen cilinders bestonden en zocht hiernaar op internet. Een boer die gestopt is met melken bood alles te koop aan. In mijn werkplaats heb ik de glazen cilinder met staander en beugels omgebouwd om er een Eco Dome van te maken. En er verlichting in gemaakt.

 

Eco Dome

The Eco Dome, made of a glass cylinder that comes from a milking parlor. The milk from all the cows comes together here and then goes on to the cooling tank. Alfa Laval is the brand that supplies all the necessities for furnishing a milking parlor on a farm. I knew these large glass cylinders existed and searched the internet for them. A farmer who has stopped milking offered everything for sale. In my workshop I converted the glass cylinder with upright and brackets to make it an Eco Dome. And made lighting.

Circuloco Paviljoen